TotalDramaPolishFanFick Wiki
RegulaminTDFF.png

REGULAMIN TOTALDRAMAFANFICK

wersja z 05.05.2020 (3.3.0.)

1. Regulamin

§1. Regulamin to zbiór zasad i norm obowiązujących na TotalDramaFanFick. Jest to dokument który spisuje wszelkie zasady działalność owej strony.

§2. Administracja zastrzega sobie prawo do wyłącznej edycji regulaminu. Decyzja ta nie może jednak zostać podjęta samodzielnie, tylko po konsultacji z każdym adminem.

§3. O wszelakich zmianach Administratorzy mają obowiązek poinformować każdego użytkownika.

§4. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika tej strony, bez względu czy dany użytkownik jest zarejestrowany czy też nie. Wszystkich obejmuje także taka sama odpowiedzialność.

§5. Każdego użytkownika obowiązuje zakaz dzielenia się, zbierania, przechowywania lub pozyskiwania prywatnych danych innych użytkowników.

§6. Zabronione jest celowe znieważanie, prześladowanie czy grożenie innym członkom społeczności.

§7. Surowo zakazane jest omijanie blokad; grozi całkowitym wykluczeniem ze społeczności.

§8. Regulamin dotyczy każdego zakątku działalności na wiki, w tym serwera na Discordzie.

§9. Oprócz Regulaminu na wiki obowiązuje także szeroko pojęta netykieta oraz kultura osobista.

2. Funkcjonowanie TotalDramaFanFick

§1. TotalDramaFanFick to wikia, której celem jest tworzenie własnych wersji (dalej zwanymi "fikcjami") serialów z serii Totalna Porażka głównie w języku polskim w formie pisemnej (opowiadań) lub wersji choć po części spokrewnionych z serią. By stworzyć coś w innej formie, Administracja może dopuścić do stworzenia jednakże zostanie nałożone pewne ograniczenia by zachować główny cel strony.

§2. TotalDramaFanFick nie ma propagować nienawiści, nazizmu, rasizmu, nietolerancji wyznaniowej oraz innych kwestii tego typu.

§3. Fikcje lub inne strony stworzony przez niezarejestrowanego użytkownika są bezwarunkowo usuwane.

§4. Strony niezwiązane w żaden sposób z fikcją bądź Totalną Porażką są usuwane. 

§5. Na żadnej stronie nie może być wykorzystywany czyiś wizerunek. Wyjątkiem jest jeśli druga strona zezwoliła na to.

§6. Jednostką zarządzającą TotalDramaFanFick jest Administracja.

§7. Główne decyzje jak i organizacja strony należą do Administracji.

§8. Każdy admin ma obowiązek do wykonywania wyznaczonych mu zadań. Główny Admin zobowiązany jest również do pomocy każdemu z nich w mniejszym bądż większym zakresie.

3. Twórczość

§1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do tworzenia i udostępniania swoich fikcji.

§2. Do edytowania fikcji uprawiony jest jej autor. Pozostali użytkownicy również mogą ją edytować, jednak za zgodą użytkownika lub w celu poprawienia błędu. Nie dotyczy Administracji.

§3. Zabronione jest tworzenie fikcji o tej samej nazwie.

§4. Fikcje muszą być choć częściowo związane z Totalną Porażką. Wyjątek stanowią "seriale".

§5. Fikcje nieedytowane (z wyłączeniem fikcji zakończonych) w bieżącym roku będą przenoszone do kategorii „Zawieszone Fikcje”

§6. Każda fikcja musi posiadać postacie uczestniczące w niej. Mogą być to postacie z Totalnej Porażki (dalej zwane "Postaciami oryginalnymi"). lub Postacie stworzone przez autora (dalej zwane "Postaciami autorskimi").

§7. Postacie Autorskie może posiadać każdy użytkownik posiadający lub planujący fikcję.

§8. Karta Postaci to strona na której widnieją podstawowe informacje na temat danej postaci. W nazwie strony musi być podana nazwa użytkownika autora (np. w nawiasie).

§9. Postacie oryginalne nie są niczyją własnością. Każdy użytkownik może stworzyć ich Kartę Postaci lub stworzyć stronę z ich statystykami w swoich fikcjach.

§10. Postać autorska może brać udział w fikcjach on-line, oraz fikcjach innych użytkowników jednak tylko za zgodą autora.

§11. Każda strona powinna być kategoryzowana według ściśle określonych zasad. Wszelkie wątpliwości rozwiać może strona Zasady kategoryzacji fikcji.

§12. Zabronione jest tworzenie nowych postaci charakteryzujących się wysoką niemoralnością, uwłaczające innym użytkownikom bądż całkowicie łamiące jakiekolwiek zasady dobrego smaku.

§13. Każdy użytkownik może poprosić o jednorazowe przywrócenie usuniętej fikcji w danym roku.

4. Użytkownicy oraz Administracja

§1. Terminem użytkownik określa się każdą osobę odwiedzającą na jakąkolwiek stronę na wiki bez względu na to czy jest ona zarejestrowana czy też nie.

§2. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zachowania kultury osobistej oraz netykiety.

§3. Nazwa użytkownika nie może być wulgarna, podszywająca się pod inną, przypominająca numer IP i/lub nazwiska jakiejkolwiek osoby (z wyjątkiem swojej własnej) oraz poglądów opisanych w Punkcie 2, §2 niniejszego Regulaminu.

§4. Każdy użytkownik ma prawo do:

  • kontaktowania się z innymi użytkownikami
  • edytowania stron związanych ze swoją twórczością, stron ogólnie dostępnych, fikcji on-line i niezabezpieczonych
  • bycia szanowanym
  • wyrażania własnego zdania w sposób nie uwłaczający godności innym
  • prowadzenia fikcji i spraw z tym związanych, bloga, itp.
  • decydowania o swojej zawartości i jej losie

§5. Profil użytkownika jest jego indywidualną własnością i nikt ich nie ma prawa edytować go bez jego zgody z wyjątkiem zmian kosmetycznych

§6. Do obowiązków Administracji należy:

  • pilnowanie porządku na wiki (usuwanie wandalizmów, niepotrzebnych stron itp.)
  • realizacja założeń Regulaminu
  • realizacja kar Regulaminu w odpowiednich sytuacjach.

§7. Każdy użytkownik może ubiegać się o wyższe stanowisko na wiki, co jednak nie czyni go lepszym od innych.

§8. Kwestią obsadzania stanowisk zajmuje się Główny Administrator wraz z bieżącymi Administratorami.

§9. Administracja nie ma prawa blokować użytkownika za coś co nie było wspomniane w regulaminie, chyba że użytkownik otrzymał stosowne upomnienie ze strony władz. Poddawanie w wątpliwość regulaminu jest równoznaczne z jego łamaniem.

§10. Nadużywanie uprawnień (blokowanie niewinnych osób, niszczenie stron, działalność na szkodę wiki itp.) przez administratora lub moderatora jest niedozwolone i może prowadzić do odebrania wszelkich praw użytkownika lub zakończyć się odpowiednią karą.

§11. Brak aktywności Administratora lub Moderatora bez zapowiedzi przez okres dłuższy niż miesiąc karany jest odbiorem praw.

§12. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez jej użytkowników.

5. Kary

§1. Do karania użytkowników uprawnieni są Administratorzy (w całej przestrzeni wiki).

§2. Administratorzy mają prawo do karania użytkowników za nieprzestrzeganie Regulaminu lub innych kwestii które były poruszane przy uprzednim upomnieniu.

§3. Każdy użytkownik który złamał regulamin w kwestii nie wyszczególnionej przez Regulamin karany jest upomnieniem na swojej Tablicy Wiadomości, lub blokadą (banem) w przypadkach skrajnych.

§4. Każdy użytkownik który złamał regulamin w kwestii wyszczególnionej przez Regulamin, niewyszczególnionej przez Regulamin w stopniu notorycznym karany jest usunięciem stron związanych z wyrządzonymi szkodami lub blokadą do okresu 1 miesiąca.

§5. Każdy użytkownik łamiący Regulamin w stopniu notorycznym, zachowujący się nagannie lub zaśmiecający wikię może zostać ukarany blokadą od 1 miesiąca do dożywotniego bez wcześniejszego uprzedzenia.

§6. Długość blokady może zależeć od wielu czynników (tj. długość stażu, zachowanie użytkownika, popełniony czyn itp.).

6. Pliki, dodatki społecznościowe, inne

§1. Przesyłane pliki powinny nie powinny być w żaden sposób wulgarne czy też uwłaczające i występować w artykułach. Dozwolone jest przesyłanie innych plików, ale w umiarze. Niezalecane jest dublowanie grafik.

§2. Administracja ma prawo usunąć dowolną grafikę łamiącą Regulamin a w skrajnych przypadkach ukarać użytkownika, który dodał ją.

§3. Podstawową formą komunikacji jest Discord. Na Discordzie należy przestrzegać zasad decyzji Moderatorów i Administratorów (Są oni przypisani do odpowiedniej grupy i są wyróżnieniu purpurowym kolorem). Zakazane jest nadmierne spamowanie, zachowywanie się w sposób nieadekwatny do netykiety (pisanie tzw. pokemoniastym pismem) czy uwłaczanie i szerzenie nienawiści do konkretnych osób/grupy osób.

§4. Administracja ma prawo usuwać bez wiedzy i zgody autora blogi (a także inne strony) bezsensowne, nie mające treści itp.

Podpisano:

Wojciu.PL

DreamKiller

ForeverNTM

Darkander


Zobacz też: Strony organizacyjne wiki.